Årsmøte 5. april 2011 i Bildøyhallen kl 18

Årsmøte 5. april 2011 i Bildøyhallen kl 18

Category : Hovedside

Årsmøte 5. april 2011 i Bildøyhallen kl 18.

Årsmøte avholdes i klasserommet

Årsmøte Sotra Badminton Club 2011
Tid: Tirsdag 5. april 2011
Sted: Klasserommet, Bildøyhallen

Les mer for saksliste

 

Saksliste
1. Åpning
2. Godkjenning av sakslisten
3. Valg av dirigent, sekretær og representanter for godkjenning av protokoll
4. Godkjenning av fremmøtte representanter
5. Behandling av årsberetning
6. Regnskap
7. Fastsette kontingent
8. Vedta budsjett
9. Valg
– Leder
– Styremedlemmer
– Revisor
– Valgkomité
10. Utnevne representanter for diverse fora / møter
– Årsmøte i Fjell Idrettsråd
– annet
11. Avslutning

Med vennlig hilsen

styret i Sotra Badminton Club


Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger