Årsmøte i Sotra BC 2012

Årsmøte i Sotra BC 2012

Category : Hovedside

Årsmøte 7. mars 2012 i Bildøyhallen kl 19.

 Årsmøte avholdes i klasserommet
Årsmøte Sotra Badminton Club 2012
Tid: Onsdag 7. Mars 2012
Sted: Klasserommet, Bildøyhallen
Har du saker du ønsker å ta opp på Årsmøte, kan disse sendes på mail: post@sotra-badminton.no innen mandag 20. februar 2012.
Les mer for saksliste

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning av sakslisten
 3. Valg av dirigent, sekretær og representanter for godkjenning av protokoll
 4. Godkjenning av fremmøtte representanter
 5. Behandling av årsberetning
 6. Regnskap
 7. Fastsette kontingent
 8. Vedta budsjett
 9. Valg
      – Leder
      – Nestleder
      – Styremedlemmer
      – Revisor
      – Valgkomité
 10. Utnevne representanter for diverse fora / møter
      – Årsmøte i Fjell Idrettsråd
      – annet
 11. Avslutning
 Med vennlig hilsen
styret i Sotra Badminton Club

Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger