ENDRING I TRENINGSFORDELING!

ENDRING I TRENINGSFORDELING!

Category : Hovedside

Roger Sandbakk er tilbake som trenere i SBC. Dette innebærer en ny treningsfordeling på mandagene i Bibelskolehallen. Mandager i Bibelskolehallen: KLOKKEN 17:00 TIL 18:00: MINI Badminton (de eldste på Badmintonskolen, i tillegg til den vanlige tirsdagstreningen). KLOKKEN 18:00 TIL 19:00: Juniorgruppen (i tillegg til de vanlige treningene). Onsdagstreningene for juniorgruppen følges opp av Kim når han kan. De resterende onsdagstreningene treningene følges opp av Johnny, Roger eller Hans Jarle.


Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger