Minner om årsmøte 9 mars

Minner om årsmøte 9 mars

Category : Hovedside

Årsmøte 9. mars 2010 i Bildøyhallen kl 18.

Årsmøte avholdes i klasserommet

Årsmøte Sotra Badminton Club 2010

Tid: Tirsdag 9. mars 2010
Sted: Klasserommet, Bildøyhallen

Saksliste
1. Åpning
2. Godkjenning av sakslisten
3. Valg av dirigent, sekretær og representanter for godkjenning av protokoll
4. Godkjenning av fremmøtte representanter
5. Behandling av årsberetning
6. Regnskap
7. Fastsette kontingent
8. Vedta budsjett
9. Valg
– Leder
– Styremedlemmer
– Revisor
– Valgkomité
10. Utnevne representanter for diverse fora / møter
– Forbundsting i Norges Badminton Forbund 2010
– Årsmøte i Fjell Idrettsråd
– annet
11. Avslutning

Velkommen!

Med vennlig hilsen
styret i Sotra Badminton Club


Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger