North Sea Cup 2009

North Sea Cup 2009

Category : Hovedside

Vedlagt finner du innbydelse til North Sea Cup 2009  21. og 22. november 2009

North Sea Cup 2009

 

 

http://www.cupassist.com/nsc2009.

Påmeldingsfrist: Påmeldingen må være registrert 9. november 2009 for å bli tatt hensyn til.

Turneringsleder: Morten Svendal Hatlen,

Oppmann: Ronny Nottveit

Andre opplysninger: To baller per kamp, baller utover dette må dekkes av spillerne. Det blir

salg av baller, mat og drikke i hallen. Premiering etter alternativ 3a.

 

21. og 22. november 2009
Start: Kl. 09.00
Sted: Tertnes Badmintonhall og Åstveithallen

Omfatter: Klassene U11-E, alle kategorier

Baller: Godkjente fjærballer (E, A, B, U19 og U17) og Yonex Mavis 350 (øvrige)

Startkontingent: E, A og B Kr. 90/110
C, D, U19* og U17* Kr. 70/90
U15*, U13* og U11* Kr. 50/70

*For spillere som er medlemmer av en av Badmintonkretsen Vests
medlemsklubber, dekker kretsen deltageravgift for påmeldinger i
klassene U11-U19. Medlemmer av Bergen Badmintonklubb deltar
gratis i alle klasser. Unntaket fra disse reglene er hvis spilleren uteblir uten å ha fått oppmannens forutgående godkjennelse – i så tilfelle betales ordinær startkontingent.

Påmelding: Medlemmene melder seg på til sin klubb. Klubbene registrerer

påmeldingene på


Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger