STRUKTURENDRING I STYRET TIL SBC

STRUKTURENDRING I STYRET TIL SBC

Category : Hovedside

Sotra Badminton Club har opprettet et Arbeidsutvalg (AU) for å få en mer effektiv drift av klubben. Utvalget består av Leder Torgeir Våge, Nestleder Ronny Nottveit, Økonomiansvarlig Tore Foldnes, Inger Lise Sleire og Hans Jarle Einarsen.


Stengt hall

  • Hallene åpen

Lokale turneringer

Ranking turneringer

NM

Treningssamlinger

  • No events