ENDRING I TRENINGSTIDER FOR BADMINTONSKOLEN

ENDRING I TRENINGSTIDER FOR BADMINTONSKOLEN

Category : Hovedside

Treningen for høstens spillere på Badmintonskolen er flyttet til nytt tidspunkt. Nå starter treningene på tirsdagen kl. 19:00 og varer frem til kl. 20:00.


Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger