INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SBC

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SBC

Category : Hovedside

Det blir avholdt årsmøte i Sotra Badminton Club onsdag 23.februar kl. 19:00 i klasserommet i Bildøyhallen. Alle medlemmer er velkomne! Vanlige årsmøtesaker og enkel bevertning. Forslag som ønskes fremmet på årsmøte må styret i hende innen fredag 11.februar


Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger