*** MEDLEMSINFORMASJON HØSTEN 2006

*** MEDLEMSINFORMASJON HØSTEN 2006

Category : Hovedside

Nå er kontingenter og medlemsinformasjon for høsten 2006 sendt ut pr. post. Her finner du mer info om treningstider, trenere og utstyr med mer. NB! Har du sluttet i klubben siden forrige kontingentinnbetaling, ber vi deg kontakte klubben slik at medlemslistene holdes oppdatert. Velkommen til trening! Denne informasjonen finnes også her: Medlemsinfo høst 2006


Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger