RONNY NOTTVEIT VALGT TIL NY LEDER!

RONNY NOTTVEIT VALGT TIL NY LEDER!

Category : Hovedside

Ronny Nottveit ble valgt til ny leder i Sotra Badminton Club på Årsmøtet 8. februar. Nye medlemmer av styret er Kristian Albertsen og Tonje Sleire. Styret ble konstituert slik; Nestleder: Hans Jarle Einarsen Økonomiansvarlig: Tore Foldnes Sportslig ansvarlig: Inger Lise Sleire Materiell/kontor/HBK/FIR: Ivar Einarsen Styremedlem/MOT ansv.: Kristian Albertsen Varamedlem: Tonje Sleire.


Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger