Tilbud om skolebadminton

Tilbud om skolebadminton

Category : Hovedside

Årets tilbud om skolebadminton til skolene i Fjell kommune er veldig godt tatt imot.

11 skoler har alt booket tid , men er nå noen få tider igjen.

Det er først-til-mølla-prinsippet, så jo fortere dere reserverer jo enklere blir det for dere å få den tiden og dagen dere ønsker. Ta kontakt pr mail eller på mobil for å booke tid eller for spørsmål.
Svarfrist: 12.10.2009
Kontaktperson:
Øystein Meland Telle
+47 91703430
Sotra Badminton Club

 

Til alle skoler i Fjell kommune
Sotra Badminton Club ønsker å invitere alle 5.- 7. klassene i Fjell kommune til å bli kjent med idretten BADMINTON! Badminton er en liten idrett i Norge, men en stor idrett på Sotra og i verden for øvrig!
Vår instruktør stiller opp og ordner alt – helt gratis!
Vi gir hver skole mulighet til å få prøvd vårt skoleopplegg helt gratis! Her stiller vår instruktør opp i en eller flere gymtimer og gjennomfører hele timen med å introdusere elevene for badminton. Instruktøren har med alt som trengs av utstyr, dvs. racket`er, baller etc. Vi trenger ingen oppmerket bane, stativ eller nett, men det er helt klart en fordel dersom dette finnes på skolen.
 
Skolemesterskap i badminton
En av grunnene til at vi ønsker å gi skolene dette tilbudet er å få profilert årets skolemesterskap som går av stabelen i Bildøyhallen lørdag 7. og søndag 8. november. Instruktøren vil også ha med seg informasjon om dette, samt generell informasjon om Sotra Badminton Club.
5. -7. klasse
Tilbudet er i først og fremst til 5.-7. klasse og instruktøren kan ha en gruppe på maks 30 elever samtidig.
På mindre skoler er det helt greit å slå sammen flere klasser, gjerne fra et eller to trinn lavere, men likevel opprettholde maks antallet på 30 elever.
Når?
Torsdag 22.10 10:30-12:45
Fredag 23.10 12:00-15:00
Mandag 26.10 08:00-11:40
Tirsdag 27.10 08:00-16:00
Torsdag 29.10 11:30-16:00
Det er først-til-mølla-prinsippet, så jo fortere dere reserverer jo enklere blir det for dere å få den tiden og dagen dere ønsker. Ta kontakt pr mail eller på mobil for å booke tid eller for spørsmål.
Svarfrist: 12.10.2009
Med vennlig hilsen
Øystein Meland Telle
+47 91703430
Sotra Badminton Club

Lokale turneringer

Ranking turneringer

Treningssamlinger